PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring is bijgewerkt op 08 augustus 2022.

OVER ONZE PRIVACYVERKLARING

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer er een update van de privacyverklaring plaatsvindt, zal de ‘laatste update’-datum in de privacyverklaring worden gewijzigd om weer te geven wanneer de privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Inzage en correctie van persoonlijke gegevens

U kunt contact opnemen met Kiwanis Lier Twee Neten om de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, in te zien of om uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen. Neem contact op via info@kiwanisliertweeneten.be voor vragen over of een verzoek tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 

Kiwanis Lier Twee Neten

Mallekotstraat 46D   – 2500 Lier

Tel : +32-0475 399 397

E-mailadres: info@kiwanisliertweeneten.be

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de informatie die is verzameld via e-mail, telefoon, online formulieren, papieren formulieren en hier genoemde websites (als geheel of individueel hierin aangeduid als de ‘website’), die beheerd worden door of voor Kiwanis Lier Twee Neten, Inc. (als geheel ‘Kiwanis’, ‘wij’ of ‘ons’). Via de website kunnen gebruikers meer te weten komen over Kiwanis en zijn activiteiten en, in sommige gevallen, meedoen aan interactieve activiteiten op de website. De website dient uitsluitend voor privé-, informatieve en amusementsdoeleinden.

We nemen uw privacy zeer serieus. Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welk soort informatie we van u verzamelen, hoe we deze verzamelen, met wie we dit delen, en over overige zaken die verband houden met dergelijke informatie, inclusief de keuzes die u hebt met betrekking tot de verzameling van informatie en het gebruik en delen van uw informatie met derden. Mocht u vragen of zorgen hebben over deze privacyverklaring, neem dan rechtstreeks contact met ons op via info@kiwanisliertweeneten.be.

Als we in deze privacyverklaring refereren aan de term ‘persoonlijke informatie’, dan bedoelen we informatie aan de hand waarvan een bepaald persoon kan worden geïdentificeerd, zoals volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer overige informatie, zoals een hobby of demografisch kenmerk, wordt gekoppeld aan persoonlijke informatie, dan is dit ook persoonlijke informatie in het kader van deze privacyverklaring.

Lees de onderstaande informatie om meer te weten te komen over ons beleid en onze werkwijze ten aanzien van gegevensverzameling.

 1. Het soort informatie dat we verzamelen
 2. Hoe informatie wordt verzameld
 3. Hoe we de verzamelde informatie gebruiken
 4. Met wie uw informatie kan worden gedeeld
 5. Links naar andere websites
 6. Beveiliging
 7. Een speciale toelichting voor ouders omtrent privacy
 8. Uw instemming met de privacyverklaring en wijzigingen in de verklaring
 9. Vragen over deze privacyverklaring
 10. Recht om uw toestemming in te trekken

HET SOORT INFORMATIE DAT WE VERZAMELEN

Informatie die u aan ons verstrekt: wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, post of wanneer u bepaalde delen van de website bezoekt, kunnen we u vragen specifieke informatie te verstrekken, waaronder:

Persoonlijke informatie zoals uw naam, gebruikersnaam, intern identificatienummer, door de overheid verstrekt identiteitsbewijs, foto, biometrische gegevens, leeftijd, ras, nationale of etnische afkomst, de talen die u spreekt, surfgedrag, oproeplijst, aangeklikte links, geslachtsidentiteit, geografische locatie, inkomensschijf, etc.

Indirecte informatie zoals uw e-mailadres, fysieke adres, telefoonnummer, IP-adres, Mac-adres, digitale vingerafdruk, land, GPS-coördinaten, kamernummer, etc.

Informatie die we namens u verzamelen: om u als Kiwanislid goed van dienst te zijn, kunnen we uw publiekelijk beschikbare informatie opslaan, waaronder:

Gedragsinformatie zoals uw meningen, intenties, interesses, favoriete eten, kleuren, wat u leuk vindt, wat u niet leuk vindt, muziek, wachtwoorden, pin, meisjesnaam, etc.

Sociale informatie zoals uw functietitel, salaris, arbeidsverleden, bezochte school, certificaten, sociale status, burgerlijke staat, religie, politieke voorkeur, communicatie meta-data, telefoonopnames, voicemail, e-mail, gezinssamenstelling, broers en zussen, kinderen, huwelijken, vrienden, sociale banden, relaties, verenigingen, groepslidmaatschappen, etc.

Eigendomsinformatie zoals inkomensschijf, creditcardnummer, bankrekening, aankopen, verkopen, krediet, inkomen, leningen, transacties, belastingen, aankoop- en uitgiftepatroon, kredietgegevens, kredietwaardigheid, auto’s, huizen, appartementen, persoonlijke eigendommen, etc.

Informatie over websitegebruik

Wanneer u de website bezoekt kunnen we bepaalde soorten informatie over het internetgebruik ontvangen en opslaan, zoals uw landingspagina, de volgorde van de bekeken pagina’s en overige klik-streamgegevens. Zie onderstaande deel ‘IP-adressen en klik-streamgegevens’.

HOE INFORMATIE WORDT VERZAMELD

Registratie: Om mee te kunnen doen aan Kiwanis-ledenactiviteiten en ook bij bepaalde functies van de website, zoals het ontvangen van de digitale Kiwanis-nieuwsbrieven, magazines, ansichtkaarten, mededelingen, meldingen en uitnodigingen, kunnen we u vragen om een formulier in te vullen en persoonlijke gegevens te verstrekken. We zullen u ook vragen om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen, en mogelijk om een voorkeursprofiel aan te maken voor digitale berichten, om gebruik te kunnen maken van de functies die zich bevinden op het afgeschermde deel van de website. Registratie is vrijwillig. Registratie is echter wel noodzakelijk als u gebruik wilt maken van deze delen van de website. Voor registratie is het nodig om ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt echter zelf bepalen hoe we die informatie gebruiken door uw voorkeursprofiel voor digitale berichtgeving aan te passen.

Voor vragen of zorgen over uw persoonlijke informatie of voorkeuren voor digitale berichtgeving, kunt u contact opnemen met onze club via info@kiwanisliertweeneten.be

AFMELDEN EN VERZENDBEHEER

We gebruiken een e-mailprovider om onze digitale communicaties te versturen.

Door uw e-mailadres te verstrekken, gaat u automatisch akkoord met het ontvangen van informatie over Kiwanis Lier Twee Neten en zijn gelieerde programma’s. U kunt ervoor kiezen dit soort e-mails niet meer te ontvangen door u af te melden, uw instellingen voor e-mailberichten te wijzigen of uw persoonlijke voorkeuren in uw profiel aan te passen. Als u ons de e-mailadressen van uw vrienden geeft, dan bevestigt u dat u hiervoor hun toestemming hebt gekregen.

Cookies: zoals bij veel websites gebruikt ook onze website een technologie genaamd ‘Cookies’. Een cookie is een uniek, willekeurig getal dat is opgeslagen in de browser op uw computer. De cookie kan uw identiteit niet prijsgeven, maar wel de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Cookies geven automatisch uw browser door aan de website wanneer uw computer wordt gebruikt om de website te bezoeken. Cookies vertellen ons ook hoeveel mensen de website bezoeken en waar bezoekers naartoe gaan op de website. Daarnaast geven cookies ons niet-persoonlijke informatie, zoals de webbrowser die wordt gebruikt voor toegang tot de website. Voor geregistreerde gebruikers kunnen cookies het gebruik van de website eenvoudiger maken door bepaalde informatie zoals uw wachtwoorden en voorkeuren op te slaan. Doordat cookies bijhouden hoe en wanneer u de website gebruikt, helpen ze ons vast te stellen welke delen van de site populair zijn en welke niet. Veel verbeteringen en updates van de website zijn te danken aan de verkregen informatie van cookies. Door cookies te accepteren kunt u, naast andere dingen, uw gebruik van de website personaliseren. Door middel van cookies kan de website u ook reclame tonen, die wellicht interessant voor u kan zijn. Mocht u niet willen dat informatie wordt verzameld door middel van het gebruik van cookies, dan biedt uw browser u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen of op elk moment te wissen. Sommige delen van de website kunnen u echter geen gepersonaliseerde gebruikservaring bieden als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld. De cookies zijn niet verbonden met persoonlijke informatie.

IP-adressen en klik-streamgegevens: we kunnen Internet Protocol (“IP”)-adressen en/of klik-streamgegevens verzamelen. Een IP-adres is een nummer gekoppeld aan de service die u toegang biedt tot het internet, bijvoorbeeld uw internetaanbieder of uw bedrijf. Uw IP-adres op zich is geen persoonlijke informatie. We kunnen deze informatie echter koppelen aan uw persoonlijke informatie. Klik-streamgegevens zijn gegevens die door onze computers worden verzameld wanneer u bepaalde webpagina’s opvraagt. De klik-streamgegevens kunnen informatie bevatten zoals de bezochte pagina, de tijd, de bron van het verzoek, het soort browser dat het verzoek doet, en pagina’s die voorafgaand zijn bekeken of soortgelijke niet-persoonlijke informatie. Het analyseren van deze gegevens helpt ons om te achterhalen hoe bezoekers bij de website terechtkomen, welk soort inhoud het meest populair is, wat voor soort bezoekers interesse hebben in een bepaald soort inhoud en reclame, enzovoort.

Transactie-informatie: Wanneer u een financiële transactie doet via onze website, zoals het kopen van artikelen, dan vragen we u om een bestelformulier in te vullen waarin we bepaalde gegevens van u vragen, zoals contactgegevens, demografische gegevens en financiële gegevens. We zullen deze informatie gebruiken om de door u verzochte transactie te voltooien, d.w.z. het leveren van de informatie, artikelen en overige diensten waar u om hebt verzocht, en om u een factuur te sturen (indien nodig). Dergelijke informatie wordt verzameld en verwerkt via versleutelde kanalen om uw privacy te beschermen.

HOE WE DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKEN

Indien van toepassing kan de informatie die u ons verstrekt ook worden gebruikt om:

 1. Contact met u op te nemen over de website;
 2. Contact met u op te nemen over Kiwanis-organisaties bij u in de buurt;
 3. Contact met u op te nemen met betrekking tot uw lidmaatschap en gebruikersstatus;
 4. Een door u gedane bestelling te bevestigen of te verzenden;
 5. U gedrukte of digitale publicaties over Kiwanis te sturen;
 6. Het gebruik van de website te verbeteren of monitoren;
 7. Toezicht te houden op naleving van de gebruiksvoorwaarden voor de website;
 8. De beveiliging van de website te waarborgen; en
 9. Een e-mailuitnodiging te versturen aan uw vrienden om deel te nemen aan interactieve activiteiten op de website.


MET WIE DE INFORMATIE KAN WORDEN GEDEELD

We kunnen af en toe uw persoonlijke informatie met anderen delen voor verschillende doeleinden. Het onderstaande beschrijft de manieren waarop uw informatie met anderen kan worden gedeeld en de manieren waarop u ervoor kunt zorgen dat uw informatie niet wordt gedeeld:

Onze agenten: we kunnen andere bedrijven, bepaalde diensten en personen inhuren om namens ons activiteiten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van bestellingen, het verzenden van e-mail, analyse van websites, het analyseren van gegevens, het verlenen van marketingondersteuning, het verwerken van creditcardbetalingen en het verlenen van klantenservice. Zij kunnen toegang hebben tot persoonlijke informatie die ze nodig hebben om hun activiteiten uit te voeren. Ze mogen de gegevens echter niet gebruiken voor eigen doeleinden, zoals het versturen van marketingsaanbiedingen van hun eigen producten en diensten aan u en uw vrienden.

Voor vragen of zorgen over uw persoonlijke informatie of voorkeuren voor digitale berichtgeving, kunt u contact opnemen met onze club via info@kiwanisliertweeneten.be

Administratieve of juridische procedures: Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden zonder u hiervan op de hoogte te stellen om te voldoen aan de geldende wetgeving, juridische instanties, om onze rechten of de rechten van andere gebruikers van de website te beschermen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

U dient zich te realiseren dat wanneer u zich op onze website bevindt, u kan worden doorgelinkt naar andere websites waar wij geen invloed op hebben. Wanneer u bijvoorbeeld klikt op een banner of logo, kan de klik u meenemen naar een andere website buiten die van ons. Deze andere websites kunnen mogelijk hun eigen cookies naar u sturen, zelfstandig informatie verzamelen of vragen persoonlijke informatie te verstrekken en kunnen al dan niet hun eigen gepubliceerde privacyverklaringen hebben. Als u een website bezoekt die gekoppeld is aan onze website, dan dient u eerst de privacyverklaring van de website te raadplegen voordat u enige persoonlijke informatie verstrekt.

BEVEILIGING

Wij hanteren passende maatregelen om persoonlijke informatie die in onze databases is opgeslagen te beschermen en we beperken de toegang tot dergelijke informatie tot die medewerkers en agenten die hiervoor toegang nodig hebben om hun functie uit te voeren. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig veilig is. Onbevoegde toegang of gebruik, hardware- of softwarestoringen en overige factoren kunnen de beveiliging van ledeninformatie te allen tijde in gevaar brengen. Voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die we gebruiken op onze website, kunt u contact met ons opnemen via info@kiwanisliertweeneten.be.

EEN SPECIALE TOELICHTING VOOR OUDERS OMTRENT PRIVACY

We verzamelen op de website geen enkele informatie van kinderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.

UW INSTEMMING MET DE PRIVACYVERKLARING EN WIJZIGINGEN IN DE VERKLARING

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met alle bepalingen in onze privacyverklaring. We kunnen op elk gewenst moment de privacyverklaring aanpassen. Als we een materiële wijziging doorvoeren in de manier waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en/of delen, dan zullen we hiervan melding maken op onze website. Als u de website dertig (30) dagen na publicatie van de kennisgeving gewoon blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u ons toestemming geeft om uw informatie te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in de nieuwe privacyverklaring.

RECHT OM TE ALLEN TIJDE DE TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op datgene wat we hebben gedaan voordat u uw toestemming introk. Neem contact op via info@kiwanisliertweeneten.be als u uw toestemming wilt intrekken of als u vragen heeft over het intrekken van uw toestemming.

VRAGEN OVER UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@kiwanisliertweeneten.be

VRAGEN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of het privacybeleid van de website in het algemeen, dan kunt u contact opnemen via info@kiwanisliertweeneten.be.